DFP6 DA Foam Polishing disc 6'' / 5"


DFP6 / DFP5 DA Foam Polishing disc 6'' / 5"  су... повеќе

WRFP7 сунѓер за машинско полирање


WRFP7 сунѓер за машинско полирање, структура средно/фина жол... повеќе

DA MICROFIBER CUTTING PAD DMC6 / DMC5 / DMC3


DA MICROFIBER CUTTING PAD  DMC6 / DMC5 / DMC3... повеќе

WRFC7 сунѓер за полирање груб


WRFC7 сунѓер за полирање, структура груб, црвен, надворешен размер 17... повеќе

DFC6 / DFC5 DA Foam Cutting disc 6'' / 5"


 

DFC6 / DFC5 DA Foam Cutting disc 6''... повеќе

MEGUIARS SPEED CUT COMPOUND М95


 MEGUIARS SPEED CUT COMPOUND М95

Брзо сечење, традиционално... повеќе

MEGUIARS PRO SPEED COMPOUND M100


 MEGUIARS PRO SPEED COMPOUND M100 

Отстранува длабоки гребнатини, траги од кис... повеќе

Ultra finishing Durable Glaze М305


Ultra finishing Durable Glaze восок полир паста со заштита, в... повеќе

Pages